Regler for List of Nobility

§1 Udfordringer

§1.1 Dit hold starter som “pøbel”, men rykker ind i List of Nobility efter første kamp. Hvis I vinder, så overtager I pladsen fra jeres modstander. Hvis I taber rykker I ind nederst i List of Nobility.

§1.2 Ligger dit hold i Adlen kan I udfordre alle hold, der ligger max. 3 pladser over dit eget hold på List of Nobility.

§1.3 Ligger dit hold i Hæren eller Pøblen kan I udfordre alle hold, der ligger max. 5 pladser over dit eget hold på List of Nobility.

§1.4 Du kan kun have en igangværende udfordring ad gangen. Når du har spillet kampen, kan du udfordre et andet hold. Klik her for at sende en udfordring.

§1.5 Dit hold kan udfordre hold, der har maximalt én uafviklet udfordring på det tidspunkt, hvor I udfordrer dem.
Kig på forsiden. Hvis holdet er nævnt to gange, under Kommende Kampe og Udfordringer Uden Kampdato, så må I vente til den første af de to kampe er afviklet… eller udfordre et andet hold.
Vi opfordrer dog altid til, at I udfordrer et hold, der ingen planlagte kampe her – hvis det er muligt.

§1.6 Udfordrer dit hold et andet hold, så skal udfordringen accepteres og kampen afvikles indenfor 1 måned (– minus sommerferie). Hvis det udfordrende hold ikke accepterer indenfor fristen, så overtager dit hold automatisk deres position på listen.

§2 Kampdato

§2.1 Alle udfordringer på sættes automatisk kamptidspunkt efterfølgende lørdag eller søndag med minimum fem dages varsel. Hvis du sender din udfordring senest søndag aften, så fastsættes kamptidspunktet til efterfølgende weekend i denne rækkefølge:
1. kamp lørdag kl. 14
2. kamp lørdag kl. 16
3. kamp søndag kl. 14
4. kamp søndag kl. 16

§2.2 Passer det fastsatte tidspunkt ikke for et af holdene, så kan de to hold indbyrdes aftale et andet tidspunkt. Krigskirken skal orienteres om det nye tidspunkt senest to dage før den oprindelig kampdato (klik her for at sende et ændret kamptidspunkt)

§2.3 Hvis det forsvarende hold ikke kan/vil afvikle kampen indenfor de første 14 dage efter udfordringen, så har udfordreren ret til at trække sin udfordring tilbage, og kan dermed udfordre et andet hold istedet. Udfordreren sender i så fald en annullering via hjemmesiden, og kan derefter sende en ny udfordring. Klik her for at annullere en udfordring.

§3 Opdatering af Listen efter Kamp

§3.1 Alle resultater skal meldes ind til Krigskirken* – klik her. List of Nobility opdateres når begge hold har bekræftet resultatet.

§3.2 Hvis udfordreren vinder, så rykker udfordreren ind på det udfordrede holds plads, og alle hold imellem skubbes en plads ned på List of Nobility. Hvis udfordreren taber, så bibeholder de to hold deres pladser.
Eksempel
Listen før udfordring:
4. Hold A
5. Hold B
6. Hold C
7. Hold D
Hold C udfordrer Hold A, og hold Hold C vinder kampen.
Listen efter kampen:
4. Hold C (to pladser op)
5. Hold A (en plads ned)
6. Hold B (en plads ned)
7. Hold D (uændret)

§3.3 Taberen skal “underkaste” sig i minimum 1 måned, før holdet kan udfordre samme modstander igen.

§4 Uærligt Spil og Protester

§4.1 Et hold som spiller uærligt ved f.eks. at bruge andre spillere end de som er opgivet på roster, eller på anden måde forsøge at snyde, modtager en advarsel. Spiller holdet uærligt efter at have modtaget en advarsel, så bortvises holdet fra List of Nobility. Alle beslutninger om advarsler og bortvisninger træffes af Krigskirken *.

§4.2 Eventuelle protester sendes til Krigskirken senest 24 timer efter en kamp er afviklet.

* Krigskirken består af Oliver og Søren, stiftere af Overwatch List of Nobility.